Bestaand vastgoed met een rendabele toekomst

Regelmatig steekt de vraag op: hoe kan dit gebouw in een tweede of derde leven rendabel worden? En hoe combineren we dat met verdere verduurzaming al dan niet via een circulaire economie. De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw nemen toe als een gebouw eenvoudiger en beter aan te passen is voor ander gebruik, ook wel adaptief of aanpassingsvermogen genoemd. Daarvoor is een methodiek ontwikkeld die gevalideerd is op portefeuilles van Woonwaard, Heijmans, Nationale Politie en Rijksvastgoedbedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuilleclassificatie, criteria-set en rendabele methode

Brink Management / Advies heeft, in samenwerking met TU Delft, voor de ontwikkeling van deze methodiek alle onderzoeken over dit onderwerp in de voorgaande 20 jaar geanalyseerd. Zij heeft met het onderzoeksteam ruim 200 indicatoren vastgesteld die invloed hebben op de toekomstwaarde van gebouwen. Tijdens validatie van de methodiek ‘Gebouwen met toekomstwaarde’ zijn de key-performing indicatoren, oftewel de belangrijkste voorspellende indicatoren vastgesteld. Zo maak je aantoonbaar rendabele afwegingen en bereik je toekomstbestendige gebouwen.

De methodiek kent 3 toepassingsgebieden.

    1. Een basisinstrument om portefeuilles te classificeren;
    2. Een criteria-set voor adaptief vermogen bij nieuwbouw en
    3. Een specifieke indicatoren om bestaande gebouwen om te zetten naar woningen. En dit alles in relatie tot duurzaamheidsmaatregelen en een circulaire economie.

Aanpassen, herbestemmen of afstoten 

Eenvoudig gesteld is toekomstwaarde het zorgen dat een gebouw in gebruik is en blijft. De gebruikswaarde is dus op lange termijn een belangrijke randvoorwaarde voor toekomstwaarde. In welke mate kan een gebouw meebewegen met veranderende eisen, wat is de financiële impact in het voorzien van dit adaptief vermogen en hoe duurzaam is deze aanpasbaarheid zijn daarbij centrale vragen bij het afwegen van een investeringsbeslissing: Wordt het aanpassing, herbestemmen, verwerving, afstoot of sloop.

Aanvullende informatie:

Meld je aan voor het online event:

Het doel van deze website is, naast kennisdelen, te ondersteunen bij het maken van de start om tot een breed gedragen instrument te komen voor alle partijen in de vastgoed, zowel commercieel als publieke organisaties. De methodiek ‘Gebouwen met toekomstwaarde!’ is tot stand gekomen in een publiek-private samenwerking met VNO-NCWMKB Nederland, CPI en Brink Management / Advies. 

NEVAP, De BouwCampus, Metaalunie en Brink Management / Advies onderhouden samen deze website en initiëren diverse acties. Omdat we geloven dat we intersectoraal meer kennis kunnen delen om daar zelf voordeel van te hebben. Behoor jij tot de koplopers? Meld je direct aan door een mail te sturen via de button.

Wil je weten wat de alle organisaties daarnaast doen? Klik op de logo’s hierboven voor meer informatie.